Ze života obce

 

Rok 2020

Smutné sdělení. Dne 27.2. zemřel nejstarší občan obce pan Josef Janouch.

Rok 2019

 
Opět máme konec roku. Proto si přejme klidné vánoce a dobrý příští rok
 
 
 
Tradiční výlet  letos do Králík, Hanušovic a Mladějova
 
 
 
 
 
Další smutná zpráva. Dne 19.8. jsme se rozloučili s naším rodákem, místním kronikářem a chalupářem Pepou Sládkem. 
 
Ve středu 10.7. zemřel prorubský rodák a dlouholetá vedoucí osobnost stolního tenisu Láďa Jakubec.
 
Letošní pochod "Přes tři hrady" opět za hojného počtu účastníků. Snímek z kontrlního stanoviště v Prorubech.

 
Letošní Velikonoce po dlouhé době začínají ve velkém stylu taneční zábavou a veselým odpolednem
 
 
 
Obec obnovila s pomocí dotace svůj vozový park novým traktorem
 
 
 
 
Letošní vítání jara v podobě dívčí pomlázky bylo ošizeno o kolektivní pojetí. Obcházely pouze dílčí skupinky.
 
 
 
Blahopřání p. Janouchovi k devadesátinám
 
 
 
 

Rok 2018

 
Po roce Vánoce přicházejí
 
 
 
Hromadný výlet do zámku Žleby, Zemědělského muzea v Čáslavi a pivovaru Dašice
 
 
 
 
 
Dne 25. srpna se uskutečnil první dětský rybářský den pod organizačním a odborným vedením Karla Holuba
 

 

 
Za velkého zájmu o trasu přes naší obec dne 5.5. se uskutečnil pochod  "Přes tři hrady" .
 
 
Pro kterou slečnu byla májka postavena ?
 
 
Koleda o Velikonocích
 
 
Tradice přetrvává
 
 

Dne 8.1. jsme se rozloučili s naším spoluobčanem a rodákem panem Janem Jakubcem, který náhle zemřel dne  2.1.

 

Rok 2017

Adventní čas navozuijící příchod vánoc
 
 
První letošní sníh
 
 
Nezdařevý výlov rybníka a následné bramborákové občerstvení
 
 
Varování před dřevní nemocí
 
 
Výlet do Kroměříže
 
 
 
 
 
 
Rozkvetlá náves
 
 
Pochodu Přes tři hrady se dne 6.5. na stanovišti v naší obci zaregistrovalo 480 pěších turistů a 100  cyklistů
 
 
 
Hody, hody, doprovody...........
 
Emička, Pepino, Dominik, Rudík, Matouš, Matěj
 
 
Přichází jaro. Jeho počátkem je tradiční pomlázka žen
 
 
Začátek roku je poznamenán větším množstvím sněhu a silnými mrazy, které dosahovaly až k - 20 stupňům.
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

.

 

 

 

 

 

.