Ze života obce

Rok 2019

 
Ve středu 10.7. zemřel prorubský rodák a dlouholetá vedoucí osobnost stolního tenisu Láďa Jakubec.
 
Letošní pochod "Přes tři hrady" opět za hojného počtu účastníků. Snímek z kontrlního stanoviště v Prorubech.

 
Letošní Velikonoce po dlouhé době začínají ve velkém stylu taneční zábavou a veselým odpolednem
 
 
 
Obec obnovila s pomocí dotace svůj vozový park novým traktorem
 
 
 
 
Letošní vítání jara v podobě dívčí pomlázky bylo ošizeno o kolektivní pojetí. Obcházely pouze dílčí skupinky.
 
 
 
Blahopřání p. Janouchovi k devadesátinám
 
 
 
 

Rok 2018

 
Po roce Vánoce přicházejí
 
 
 
Hromadný výlet do zámku Žleby, Zemědělského muzea v Čáslavi a pivovaru Dašice
 
 
 
 
 
Dne 25. srpna se uskutečnil první dětský rybářský den pod organizačním a odborným vedením Karla Holuba
 

 

 
Za velkého zájmu o trasu přes naší obec dne 5.5. se uskutečnil pochod  "Přes tři hrady" .
 
 
Pro kterou slečnu byla májka postavena ?
 
 
Koleda o Velikonocích
 
 
Tradice přetrvává
 
 

Dne 8.1. jsme se rozloučili s naším spoluobčanem a rodákem panem Janem Jakubcem, který náhle zemřel dne  2.1.

 

Rok 2017

Adventní čas navozuijící příchod vánoc
 
 
První letošní sníh
 
 
Nezdařevý výlov rybníka a následné bramborákové občerstvení
 
 
Varování před dřevní nemocí
 
 
Výlet do Kroměříže
 
 
 
 
 
 
Rozkvetlá náves
 
 
Pochodu Přes tři hrady se dne 6.5. na stanovišti v naší obci zaregistrovalo 480 pěších turistů a 100  cyklistů
 
 
 
Hody, hody, doprovody...........
 
Emička, Pepino, Dominik, Rudík, Matouš, Matěj
 
 
Přichází jaro. Jeho počátkem je tradiční pomlázka žen
 
 
Začátek roku je poznamenán větším množstvím sněhu a silnými mrazy, které dosahovaly až k - 20 stupňům.
 
 
 
 
 
 

Rok 2016

K začátku roku bylo v naší obci trvale přihlášeno 44 osob. Ve vsi je 50 obydlí, z toho 28 chalup a chat je využíváno k rekreaci
 
Vánoce se blíží
 

23.12. se u kapličky sešlo 22 Prorubáků a zazpívali si vánoční písničky a koledy

.

Smutná zpráva - 24.9.2016 zemřel ve věku nedožitých 83 let pan Jaroslav Lipenský

 
Výlet na dalešickou přehradu
 
 
Po delším prodlení svatba našich chalupářů
 
 
 
Na kontrolním stanoviští v naší obci prošlo přes jeden tisíc pěších a cyklistů
 
 
Ŕepánky Jany Sládkové za účinné pomoci manžela
 
 
 
Sázení ovocných stromků na obecních pozemcích v počtu 13 kusů. Pokus o vytvoření aleje směrem na Pustinu (nevytrhávat !!!!! )
 
 
Hody, hody , doprovody.........
 
 
Jaro přišlo do vsi, ženy vyrazily po koledě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rok 2015 

. pomlázka ženy

. pomlázka muži, chlapci a dětí

. turistický pochod " Přes fři hrady " - přes obec pochodovalo za pěkného počasí 872 účastníků

. úmrtí p. Pavla Dostálka ve věku 68 let

Léto

. letní brigáda studentů na úklidu a a opravách obecního majetku

. zavedení nového informačního systému v obci - zasílání důležitých informací a zpráv na mobilní telefony

. dokončení 2. epapy veřejného osvětlení - výměna osvětlovacích těles 

( hodnota cca 150 tis.Kč )    

. dokočení úprav u autobusové zastávky ve spolupráci s kamenolomem Černá skála

- grilování divočáka za hojné účasti obyvatel i přespolních

 

. výlet do Liberce - na Ješted a zámek Hrubý Rohozec

 

Podzim

. zhotovení nového oplocení kolem hřiště u obecní budovy 

výlov rybníka s malým úlovkem a slušným občerstvením

 

 

Vybudování systému řešení nakládání s bioodpady.Zrealizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje

 

  Adventní čas