09.07.19                           Situace UZ_-_Černá_Skála.pdf (3137932)

09.07.19                           Uzavírka_MADOS_Černá_skála.pdf (547425)

02.07.19                           Verejna_vyhlaska - aktualizace č.2 zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje .pdf (122625)

04.06.19                           DSO Mikr. Rychnovsko-účet-zpráva 2018.pdf (2892877)

04.06.19   22.06.19          Verejna_vyhlaska obce - aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje král.kraje.pdf (122,5 kB)

04.06.19                           Uzavírka silnice lom Černá skála.pdf (3 MB)   

22.05.19                           

 

22.05.19                          Usnesení z OZ č.6 dne 15.5.2019.pdf (245702)

30.04.19                          Informace k dani z nemovitostí.pdf (497 kB)

                                       Složenky daň z nemovitostí.pdf (499,2 kB)

                                       Veřejná vyhláška Finanční úřad 1900903388.pdf (80,3 kB)

18.04.19                          Návrh závěrečného účtu 2018.pdf (750996)

                                       FIN 2-12 2018.pdf (152942)

                                        Rozvaha 2018.pdf (210947)

                                       Výkaz zisku a ztrát 2018.pdf (240926)

                                       Příloha 2018.pdf (303460)

                                       Zpráva 2018.pdf (355310)

16.04.19     Opatření obecné povahy - kůrovec.pdf (209,8 kB)

21.03.19     Usnesení z OZ č.5 dne 15.3.2019.pdf (258,2 kB)

02.02.19     Usnesení z OZ č.4 dne 01.02.19.pdf (16 kB)

02.02.19      Záměr pachtu.pdf (13,7 kB)

29.01.19     Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí.pdf (157061)

14.01.19     Oznámení zveřejnění 14.01.19.pdf (194,1 kB)

14.01.19     Návrh rozpočtu 2019.pdf (195,4 kB)

                    FIN 02-12 2018.pdf (149,3 kB)

03.01.19    Oznámemí zveřejnění 03.01.19.pdf (191 kB)

03.01.19    Rozpočtové opatření 1318.pdf (322,5 kB)

03.01.19    Usnesení z OZ č.3 dne 28.12.2018.pdf (260,5 kB)